Các Phép Bí Tích

Qua các Phép Bí Tích, chúng ta trở nên gần gũi hơn với Thiên Chúa  và có khả năng tốt hơn để trải nghiệm ân sủng của Ngài.

 

Bên dưới là thông tin về một số phép Bí tích tại Nhà thờ Công giáo St. Martha.

Các Phép Bí Tích

  • Phép Rửa tội - Xin liên lạc với Hung Pham Đổ Quang Châu để biết thêm chi tiết 
     

  • Phép Hôn Phối  - Xin vui lòng liên lạc với Hung Pham Đổ Quang Châu  bốn tháng trước ngày cưới. Đám cưới không nên tổ chức trong Mùa Vọng và Mùa Chay vì đây là thời gian dành cho chúa.
     

  • Phép Xức Dầu Thánh  - Vui lòng liên lạc với Hung Pham Đổ Quang Châu ngay khi bạn hoặc ai đó trong gia đình của bạn sắp phẫu thuật, sắp nhập viện hoặc bị một căn bệnh nghiêm trọng nào.
     

  • Phép Xưng Tội  - Hung Pham Đổ Quang Châu sẽ nghe lời xưng tội  một nửa giờ trước khi thánh lễ cuối tuần. Quý vị cũng có thể gọi cho Hung Pham Đổ Quang Châu bất cứ lúc nào để lấy hẹn.