St. Martha Catholic Church

Nhà thờ Công giáo St. Martha là giáo xứ của giáo phận Nashville. Nơi đây các giáo dân có thể đến để cử hành các nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa.

Giờ Lễ

 •  Lễ Chúa Nhật

  •   English:  9:30 a.m. 

  •   Vietnamese: 11:30 a.m. 

 •  Thứ bảy

  • (English) 5:30 p.m.

Phép Bí Tích

 • Phép Rửa tội - Xin liên lạc với Hung Pham Đổ Quang Châu để biết thêm chi tiết 
   

 • Phép Hôn Phối  - Xin vui lòng liên lạc với Hung Pham Đổ Quang Châu  bốn tháng trước ngày cưới. Đám cưới không nên tổ chức trong Mùa Vọng và Mùa Chay vì đây là thời gian dành cho chúa.
   

 • Phép Xức Dầu Thánh  - Vui lòng liên lạc với Hung Pham Đổ Quang Châu ngay khi bạn hoặc ai đó trong gia đình của bạn sắp phẫu thuật, sắp nhập viện hoặc bị một căn bệnh nghiêm trọng nào.
   

 • Phép Xưng Tội  - Hung Pham Đổ Quang Châu sẽ nghe lời xưng tội  một nửa giờ trước khi thánh lễ cuối tuần. Quý vị cũng có thể gọi cho Hung Pham Đổ Quang Châu bất cứ lúc nào để lấy hẹn.

3331 Bell Street * Ashland City * Tennessee  37015

P. O. Box 55 * Ashland City, TN * 37015